Tips en gebruikersvragen R6

Storingen met R6 systeem

Het dispay geeft de foutmelding: Spanning Laag

Het systeem krijgt te weinig spanning om te functioneren

 • Indien u gebruik maakt van een externe buitenaansluiting. Sluit de bijgeleverde 15 meter coax kabel rechtstreeks aan op de power-inserter.
   • Als het systeem wel functioneert bij rechtstreeks aansluiten, kunt u na het uitrichten de kabel weer via de buitenaansluiting monteren.
 • De juiste adapterspanning is niet meer aanwezig, controleer de 230 V voedingsspanning en de 24V adapterspanning. (meet de 24V uit de 230/24 V adapter)
 • Mogelijk is de 15m meegeleverde coaxkabel beschadigd, vervang de coax kabel

Gebruik van een externe buitenaansluiting:

Bij gebruik van een externe buitenaansluiting kunnen er problemen ontstaan met de werking van het systeem. In veel gevallen wordt dit veroorzaakt door spanningsverlies en zal het systeem derhalve de foutmelding “spanning te laag” weergeven.

Indien het systeem niet werkt met een externe buitenaansluiting kunnen er meerdere oorzaken zijn:

 • Er is gebruik gemaakt van een dunner/lichter type coax kabel in de camper/caravan.
 • De aansluitdoos of kabel heeft een aardfout door bijvoorbeeld beschadiging.

Indien de coaxkabel te dun is, of er ergens een lekstroom is, komt er te weinig spanning aan bij het R6 systeem. De kabel en aansluitdozen dienen gecontroleerd te worden.

Het display licht niet op,het systeem doet niets

Er is een probleem met de receiver, mogelijke oorzaken:

1. De receiver is niet aangesloten of ingeschakeld. Als u de bedieningmodule in het systeem heeft geplaatst en u schakelt de aangesloten receiver in op een willekeurig tv kanaal, gaat het 2e groene lampje op de power- inserter branden. Op dat moment licht ook de bedieningsmodule op en kunt u het systeem gebruiken.

2. Er is sprake van kortsluiting of er is kortsluiting geweest.
Controleer de kabels en connectoren. Het systeem dient gereset te worden, draai de korte coax kabel van de receiver naar
de power-inserter los, wacht 3 seconden en draai weer vast. De power-inserter is nu gereset en het systeem is gereed voor gebruik.

3. LNB spanning is niet ingeschakeld in receiver menu. Controleer de LNB spanning van uw receiver, deze dient in het installatie menu
van uw receiver aan te staan. raadpleeg eventueel de handleiding van uw receiver

4. Indien u gebruik maakt van de externe satelliet doorvoer/aansluiting in uw camper of caravan: Sluit de bijgeleverde coax kabel
rechtsreeks aan op de receiver en kijk of het systeem functioneert. Controleer vervolgens uw externe satellietaansluiting.

5. De receiver is mogelijk defect.
Controleer/meet de LNB spanning van uw receiver, stuurt de receiver 14 of 18 V (afhankelijk van gekozen kanaal) uit als hij aan staat ?

Op uw TV heeft u de melding “Geen signaal:”

De melding heeft betrekking tot uw receiver of TV ingang.

Voordat u onderstaande gaat controleren: Verwijder het bedienpaneel uit de R6 nadat het systeem is uitgericht en geoptimaliseerd!


Losse receiver gekoppeld aan uw TV:

 • Controleer of de juiste bron ingang heeft geselecteerd van uw TV.
  1. Druk op de TV afstandsbediening op Source en selecteer de receiver ingang(HDMI)
 • Controleer de connectoren en coax kabel tussen receiver en PowerInserter

TV met ingebouwde receiver:

 • Controleer de connectoren en coax kabel tussen receiver en PowerInserter
Het dispay geeft de foutmelding: Geen 24V

De 230/24V adapter is niet aangesloten of defect.
 • controleer of u de 230/24V adapter is aangesloten
 • controleer de 24V adapterspanning. (komt er 24V uit de 230/24 V adapter)
Neem contact op met uw dealer
Het display geeft de foutmelding: verbinding met PI verbroken

Update het systeem met de de laatste versie firmware link naar firmware update R6
en probeer opnieuw.

De R6 start continu op en gaat niet zoeken.

Nadat u op start drukt, gaat de schotel kalibreren (kleine bewegingen, u hoort de motor even) maar gaat vervolgens niet zoeken.

Het systeem start telkens opnieuw op. (in het display staat weer selecteer satelliet)

Update naar de laatste versie software link naar Firmware update R6 en probeer opnieuw.

Het display geeft de foutmelding: Firmware niet gevonden
Firmware niet gevonden kan verschillende oorzaken hebben.

Als u de melding eenmaal heeft gehad op het display, dient u voordat u onderstaande probeert en test, de bedieningsunit er even uit en in te doen zodat het opnieuw opstart.

1. Heeft u de bestanden rechtstreeks op de stick gezet, of in een map?
U dient de 3 bestanden rechtstreeks in de root van de stick te zetten, niet in een map.

2. Als u de files op de stick bekijkt ziet u dan bijvoorbeeld FIRMWARE.BIN of ziet u misschien FIRMWARE(2).BIN
Bij het laatste voorbeeld heeft uw PC/Mac het bestand meerdere keren gedownload en plaats uw browser er automatisch een extensie achter.
Verwijder de extensie zodat er echt FIRMWARE.BIN staat (dit geldt voor alle 3 de bestanden)

3. Problemen met de USB stick, formatteer uw usb stick en probeer opnieuw.

USB stick formatteren met Windows

Om een USB-stick te formatteren gaat u als volgt te werk:

Selecteer via de start knop Open Computer/Deze computer/Deze PC (afhankelijk van uw Windowsversie). In dit venster ziet u de aangesloten schijven.

Klik met de rechter muisknop op de USB-stick die u heeft aangesloten en gaat gebruiken.

Klik vervolgens op Formatteren.

Vervolgens wordt het venster geopend met als titel de stationsletter die aanduidt welke schijf er wordt geformatteerd .

 • Kies als bestandsindeling FAT of FAT 32 als de capaciteit van de stick groter is dan 2 GB.
 • Vink het selectievakje naast Snelformatteren aan
 • Druk op start.

Het display geeft de foutmelding: USB stick niet gevonden

Het systeem herkend de USB stick niet.

Mogelijke oplossing zou kunnen zijn om de USB stick te formatteren en opnieuw te proberen.

Als u eenmaal de melding heeft gehad op het display, dient u voordat u onderstaande probeert en test, de bedieningsunit er even uit en in te doen zodat het opnieuw opstart.USB stick formatteren met Windows

Om een USB-stick te formatteren gaat u als volgt te werk:

Selecteer via de start knop Open Computer/Deze computer/Deze PC (afhankelijk van uw Windowsversie). In dit venster ziet u de aangesloten schijven.

Klik met de rechter muisknop op de USB-stick die u heeft aangesloten en gaat gebruiken.

Klik vervolgens op Formatteren.

Vervolgens wordt het venster geopend met als titel de stationsletter die aanduidt welke schijf er wordt geformatteerd .

 • Kies als bestandsindeling FAT of FAT 32 als de capaciteit van de stick groter is dan 2 GB.
 • Vink het selectievakje naast Snelformatteren aan
 • Druk op start.

Slecht ontvangst

De bron van slecht ontvangst-signaal kan verschillende oorzaken hebben. Onderstaand een aantal mogelijke oorzaken, gesorteerd op het meest voorkomend.

 • Obstakel (gebouw, maar ook een boom) tussen de satelliet en het systeem
 • LNB niet goed gedraaid (0,+1 etc)
 • Slechte verbinding van een connector (handmatig vast is overigens voldoende)
 • Kabel beschadiging in of buiten het systeem
 • Tuner/receiver defect (ook bekabeling tussen tv en receiver)
 • LNB defect

Tips:

GPS Locatie:
Wacht u tot het systeem zijn gps locatie heeft gevonden? Als het GPS symbool in het venster stopt met knipperen, is de GPS locatie gevonden en geeft het systeem de juiste LNB stand weer.

Scharnier: Heeft u de LNB arm helemaal uitgeklapt totdat het scharnier klikte?

Footprint: Bevindt u zich binnen het ontvangstgebied ? zie voor afbeeldingen: Astra 1 of Astra 3

Het display geeft de foutmelding : Geen LNB signaal
 • Controleer of de F-connector op de LNB is vastgedraaid.
 • Controleer of de LNB kabel is beschadigd.
 • Controleer de voedingsspanning (24V) van de adapter op de power -inserter
Indien het systeem deze melding blijft geven is waarschijnlijk de LNB of LNB kabel defect neem contact op met uw leverancier.
U heeft een nieuwe receiver (of TV met ingebouwde receiver) aangesloten en R6 start niet op

U sluit een geheel nieuwe receiver (of TV met ingebouwde satelliet receiver) aan, en het R6 systeem start niet op.

Sommige satelliet receivers (waaronder de M7 Sat 801 van Canal Digitaal) hebben als eigenschap dat als de kanalen nog niet zijn ingelezen (geheel nieuw uit de doos) er nog geen LNB spanning uitgestuurd wordt waardoor het R6 systeem niet opstart.

U heeft 2 mogelijkheden:

De receiver aansluiten en kanalen inlezen op een eventuele andere bestaande satelliet installatie en vervolgens aansluiten op de Travelvision R6.

Of

De receiver aan zetten, de eerste installatie van de receiver starten (Nederlandse taal, en SD of HD kiezen naar gelang uw abonnement)
Starten van de fastscan (de receiver ziet geen satelliet, en zal uiteraard geen kanalen inlezen, maar stuurt inmiddels wel LNB spanning uit)
Vervolgens ziet u de bedieningsmodule van de Travelvision R6 oplichten.
De Travelvision uitrichten op Astra 1 (&3)
Vervolgens na het uitrichten en de bedieningsmodule verwijderd te hebben nogmaals de eerste installatie starten van de receiver om de kanalen in te lezen.
Dit hoeft u overigens maar 1 keer te doen, hierna staat de receiver standaard ingelezen en stuurt hij altijd LNB spanning uit.

Geen ontvangst van Astra 3 met R6 Duo

Indien u geen ontvangst heeft op Astra 3 kunnen er meerdere oorzaken zijn. Onderstaand op volgorde de meest voorkomende oorzaken:

 1. Geen abonnement voor HD (controleer of uw abonnement geschikt is bij Canal Digitaal)
 2. Geen HD receiver (is uw receiver geschikt voor HD ontvangst)
 3. Geen juiste DiSEqC instellingen in de receiver (zie onderstaand Diseqc instellingen in de receiver). Reset uw receiver eventueel naar fabrieksinstellingen.zie hiervoor de handleiding van uw receiver)
 4. Blokkade voor Astra 3 (obstakel/boom etc)
 5. Ontvanger stuurt geen Diseqc uit.(receiver defect)
 6. U bevindt zich buiten het ontvangstgebied van Astra 3
 7. Defecte LNB, neem contact op met uw leverancier.

DiSEqC instellingen in de receiver:

Om de LNB te laten schakelen tussen beide satellieten, dient u DiSEqC aansturing ingeschakeld te hebben in uw satelliet receiver. Controleer de DiSEqC instellingen van uw satelliet receiver. of reset uw receiver naar fabrieksinstellingen. Raadpleeg eventueel de handleiding van uw satelliet receiver.

Satelliet DiSEqC 1.0

Astra 1 19.2° A of 1

Astra 3 23.5° B of 2

Mocht u de oorzaak niet kunnen achterhalen, adviseren wij u het systeem te laten controleren bij uw dealer.

Controle/Nakijken van uw R6 systeem

Het is mogelijk een afspraak te maken voor controle/reparatie van het systeem. U kunt het systeem naar ons verzenden of bij ons in Werkendam afgeven op werkdagen van 08:30u-12:30u en 13:00u-17:00u. Na controle/reparatie zenden wij u het systeem weer retour of geven desgewenst een melding dat het systeem gereed staat om bij ons te worden afgehaald.
U kunt niet wachten op deze controle/reparatie.

Reparatieformulier:

Op verzoek kunnen wij u per mail een reparatie formulier toezenden.
het formulier dient ingevuld te zijn voor een juiste controle en eventuele retourzending. Het is belangrijk dat u de klacht zo volledig mogelijk omschrijft.

Verpakking met verzending:

Het apparaat dient bij verzending naar ons degelijk verpakt te zijn, anders zijn wij genoodzaakt het apparaat opnieuw te verpakken voor eventuele retourzending en zullen hiervoor € 15,75 inclusief BTW berekenen.

Onderzoek/reparatie voorwaarden:

Ons standaard onderzoekstarief bedraagt € 35,00 inclusief BTW.

Indien blijkt dat er iets mis is met het systeem zijn er verschillende opties.

 1. De reparatie valt onder de garantie voorwaarden en u hoeft ons niets te betalen (ook geen onderzoek en eventuele verzendkosten)
 2. De reparatie valt niet onder garantie; u betaalt de onderzoekskosten van € 35,00 inclusief BTW (is incl. maximaal 30 minuten arbeid) en eventuele kosten van onderdelen + uurtarief van € 65,00 inclusief BTW indien de reparatie langer duurt dan 30 minuten

U krijgt een prijsopgave indien de reparatiekosten hoger zijn dan € 100,00 inclusief BTW.

Indien het systeem retour gestuurd dient te worden rekenen wij € 14,50 inclusief BTW voor transportkosten binnen Nederland en eventuele verpakkingskosten zijn € 15,75 inclusief BTW.

Testen in combinatie met uw receiver/tuner/TV

Wij zijn de fabrikant van de Travel Vision schotelsystemen en onze service en support is afgestemd op onze eigen produkten. Mocht u een test in combinatie met uw receiver/tuner/TV willen doen, kunnen we dat voor u uitvoeren, echter wij geven geen garantie op materialen van derden.

Garantie:

Indien uw systeem nog onder garantievoorwaarden is, vragen wij u een kopie van de aankoopfactuur mee te nemen/bij te voegen. Zonder aankoopfactuur nemen wij geen garantie behandelingen aan.

Het display geeft de foutmelding E: OXBAFF
De aansturing in het bedieningspaneel is defect.
Neem contact op met uw dealer voor reparatie van het bedieningspaneel.
Het systeem heeft de satelliet gevonden maar staat uitgericht richting de caravan/camper?

Door weerkaatsing van het satellietsignaal is het mogelijk dat het systeem zich uitricht op een reflecterend vlak zoals bijv. de zijkant van de camper/caravan. Het satellietsignaal is voldoende voor ontvangst van de satelliet echter mogelijk te zwak om (sommige) TV zenders te bekijken.

Verplaatst de antenne en richt de antenne opnieuw uit, of ga tijdens de zoekprocedure tussen het schotelblad en het reflecterend vlak staan.

Storingen met receiver

Op uw TV heeft u de melding “Geen signaal:”

De melding heeft betrekking tot uw receiver of TV ingang.

Voordat u onderstaande gaat controleren: Verwijder het bedienpaneel van de R6 nadat het systeem is uitgericht en geoptimaliseerd!


Losse receiver gekoppeld aan uw TV:

 • Controleer of de juiste bron ingang heeft geselecteerd van uw TV.
  1. Druk op de TV afstandsbediening op Source en selecteer de receiver ingang(HDMI)
 • Controleer de connectoren en coax kabel tussen receiver en PowerInserter

TV met ingebouwde receiver:

 • Controleer de connectoren en coax kabel tussen receiver en PowerInserter
Hoe kan ik een nieuwe kanalen lijst inlezen in mijn receiver (of TV met ingebouwde receiver)?

Wij zijn fabrikant van de Travelvision antennes en leveren geen receivers, echter door de vele vragen en onduidelijkheden hebben wij een handleiding opgesteld.

De kanalenlijsten van CanalDigitaal en TV-Vlaanderen worden op dit moment op beide Astra 1 (19’2) en Astra 3 (23,5) satellieten uitgezonden. Sommige receivers kunnen de kanalenlijst echter enkel inlezen vanaf Astra 1 op 19’2 graden.
Wij adviseren daarom de kanalen eerst in te lezen vanaf Astra 1 op 19’2 graden.

 1. Richt uw antenne uit op Astra 1 19’2 graden. (of Astra 1 en 3 met een R6 duo)
 2. Volg de kanalen inleesprocedure van uw receiver.

Onderstaand een lijst met veel voorkomende merken en type receivers.

Aan de onderzijde van uw receiver vindt u meestal het type nummer van uw receiver op een sticker.

M7 SAT801:

 1. Druk op de knop ‘MENU’ op uw afstandsbediening
 2. Kies voor 'Installatie' druk op “OK”,
 3. Kies voor 'Zenderlijst opnieuw inladen druk op “OK”,
 4. Kies voor de HD-zenderlijst druk op “OK”,
 5. Kies voor Scan, druk op “OK”,

Philips/M7 DSR7121, DSR7141, DSR8121, DSR8141:

 1. Druk op de knop ‘MENU’ op uw afstandsbediening
 2. Kies voor 'Instellingen' druk op “OK”,
 3. Kies voor 'Satellietontvanger' druk op “OK”,
 4. Toets de pincode van de ontvanger in (standaard '0000' of '1234')
 5. Kies voor 'Uitgebreide instellingen' druk op “OK”,
 6. Kies voor 'Fabrieksinstellingen' druk op “OK”,
 7. Uw receiver start opnieuw op.
 8. Volg de installatie wizard en Kies “CanalDigitaal HD” voor CD abonnement of “TVV HD” voor TVV abonnement

Denson 1010

 1. Druk op de knop ‘MENU’ op uw afstandsbediening
 2. Kies voor “installatie” druk op “OK”,
 3. Kies voor “FastScan” druk op “OK”
 4. Selecteer bij Operator uw gewenste zenderlijst bijvoorbeeld “CanalDigitaal HD” voor CD abonnement of “TVV HD” voor TVV abonnement druk op “OK”
 5. Selecteer Search en druk op “OK”.
 6. Na het zender inlezen krijgt u een venster met Zoeken compleet druk op OK

Homecast

 1. Druk op de knop ‘MENU’ op uw afstandsbediening
 2. Selecteer onder “installatie”, “FastScan” en druk op “OK’.
 3. Voer het wachtwoord 0.0.0.0 in en druk op “OK’.
 4. Selecteer “CanalDigitaal HD” voor CD abonnement of “TVV HD” voor TVV abonnement in de middelste kolom.
 5. Selecteer “Scan starten”, en druk dan “OK” om het zoeken te starten.
 6. Druk na het zoeken op “Ja” om de veranderingen op te slaan
 7. Druk een aantal keer op “Exit” om het menu weer te verlaten.

M7 MZ-101:

 1. Druk op de knop ‘MENU’ op uw afstandsbediening
 2. Selecteer bij 'Instellingen' , “Zenderlijst inladen”,druk op “OK”,
 3. Selecteer “Zenders zoeken”, druk op “OK”,
 4. Selecteer “Ja” druk op “groene knop”,
 5. Druk op “exit” om het menu te verlaten

Xsarius I-Go2

 1. Druk op de knop ‘MENU’ op uw afstandsbediening
 2. Selecteer “systeem” druk op “OK”
 3. Selecteer “Fabrieksinstellingen” druk op “OK”
 4. De receiver start opnieuw op
 5. Selecteer uw taal -> Nederlands -> druk op “OK” of blauweknop
 6. Selecteer uw regio -> druk op “OK” of blauweknop
 7. Selecteer bij Installatie – CanalDigitaal HD voor CD abonnement of “TVV HD” voor TVV abonnement druk op “OK”of blauweknop
 8. Bevestigen druk op “OK”

Amiko

 1. Druk op de knop ‘MENU’ op uw afstandsbediening
 2. Kies voor Systeem druk op “OK”
 3. Kies voor Fabrieksinstellingen druk op “OK” www code (standaard 1.2.3.4)
 4. Kies voor Fabrieksreset druk op “OK” Selecteer “Ja” en druk op “OK”
 5. Selecteer in het menu “ installatie” druk op “OK”
 6. Kies voor Fastscan druk op “OK” en Selecteer de volgende instellingen:
  Provider: Canal Digitaal voor CD abonnement of “TV-Vlaanderen ” voor TVV abonnement
  Searchtype: HD
  AutoDiseqc: AAN
  LCN: Aan
 7. Selecteer “start search” en druk op “OK’.

Coolstream

 1. Druk op de knop ‘MENU’ op uw afstandsbediening ( menu kunt u vinden links in het midden van de afstandsbediening)
 2. Selecteer “Kanalen zoeken/Software update”druk op “OK”
 3. Selecteer “Alle kanalen verwijderen” ”druk op “OK” Selecteer “Ja” druk op “OK” bij “Weet U het Zeker”. (dit is een korte procedure, het lijkt of er niets gebeurt, maar kanalen zijn wel gewist)
 4. Selecteer “ Kanalen Zoeken”druk op “OK”
 5. Selecteer “ Fastscan”druk op “OK”

Provider: Canal Digitaal HD voor CD abonnement of “TV-Vlaanderen HD ” voor TVV abonnement

 1. Selecteer “Start Scan” druk op “OK”
 2. De receiver leest de kanalen in en u krijgt na enige tijd de boodschap “transponders gevonden”
 3. Druk een aantal keer op “Exit” om het menu weer te verlaten.

Topfield: SRP-2401CI

 1. Druk op de knop ‘MENU’ op uw afstandsbediening
 2. Selecteer 'Installatie' druk op “OK”
 3. Selecteer system recovery - fabrieksinstellingen
  (alle gegevens herstellen - > ja)
  (positie gegevens -> ja)
  all data reset – OK
 4. Selecteer bij “Taal”Nederlands, druk op “OK”
 5. Selecteer Fastscan -> Canal Digitaal HD voor CD abonnement of TVV HD voor TVV abonnement
 6. Selecteer “Zoeken Starten”,druk op “OK”
 7. Druk op “OK” bij “Zoeken voltooid”

Rebox 2210 HD

 1. Druk op de knop ‘MENU’ op uw afstandsbediening
 2. Selecteer “Hoofdmenu” druk op “OK”
 3. Selecteer “Installatie” druk op “OK”
 4. Selecteer “Service Search” druk op “OK” Selecteer de volgende instellingen:

Provider: Canal Digitaal voor CD abonnement of “TV-Vlaanderen ” voor TVV abonnement

HD

 1. Selecteer “Zoeken starten” en druk op “OK’.
 2. Druk op “OK” bij “Zoeken voltooid”

VU Plus

 1. Druk op de knop ‘MENU’ op uw afstandsbediening
 2. Selecteer “Instellingen” druk op “OK”
 3. Selecteer “kanalen zoeken” druk op “OK”
 4. Selecteer “Fast scan” druk op “OK”

Selecteer de volgende instellingen:
Tuner: ****

Provider: Canal Digitaal voor CD abonnement of “TV-Vlaanderen ” voor TVV abonnement

HD Lijst: Ja

Gebruik Fastscan zendervolgorde: Ja

Gebruik Fastscan Kanaalnamen: Ja

Activeer Auto Fastscan: Ja

 1. Druk op “OK’ om het zoeken te starten.
 2. Druk nadat de zenders gevonden zijn,meerdere keren op “Exit” om uit het menu te gaan.

Avtex TV:

Stap 1 reset de TV als volgt:

 1. Druk (met de ab) op source
 2. Toets in achter elkaar 2580
 3. Links in het scherm verschijnt een menu met ‘standaard opnieuw instellen’.
 4. Dit bevestigen met OK, de tv gaat uit. Na 1 minuut kan de tv handmatig worden opgestart , maar bij veel modellen gaat de tv vanzelf weer aan.
 5. De instellingen staan nu allemaal goed

Het menu ‘new installation’ verschijnt automatisch, maar gebruiken we niet.

Stap 2 Fastscan functie Avtex (fastscan betekent kanalen op volgorde inladen)

De volgende stap is de Canal Digitaal lijst inladen met ``fastscan``.

 1. Kies met de ‘source’ knop op de afstandsbediening ‘satellite tv’
 2. Druk nu op de afstandsbediening op de knop ‘setup’.
 3. Ga naar beneden met de down knop naar het satelliet logo
 4. Ga met pijltje naar rechts op de afstandsbediening naar ‘satellite’.
 5. Ga met pijltje naar beneden op de afstandsbediening naar ‘zoeken’.
 6. Zoeken staat op ‘transponder’ dit met pijltje naar rechts op de afstandsbediening naar keuze wijzigen in Canal SD of Canal HD.
 7. Bevestigen met de OK knop op de afstandsbediening.

De zenders worden nu geladen en de tv is na ongeveer een minuut gereed voor gebruik!Overige merken

 1. Voer een Fastscan, voor CanalDigitaal HD voor CD abonnement of “TVV HD” voor TVV abonnement, heeft u dan nog niet alle zenders ga dan naar methode 2 of 3
 2. Indien mogelijk, verwijder eerst alle kanalen en voer daarna een FastScan uit, Kies dan altijd Canal Digitaal HD of TV Vlaanderen HD als zoekmethode.
 3. Wanneer u de zenders niet kun verwijderen, zet dan het apparaat terug in fabrieks instellingen, volg de installatiewizzard en voer daarna een FastScan uit, Kies dan altijd Canal Digitaal HD of TV Vlaanderen HD als zoekmethode.

U heeft een nieuwe receiver (of TV met ingebouwde receiver) aangesloten en R6 start niet op

U sluit een geheel nieuwe receiver (of TV met ingebouwde satelliet receiver) aan, en het R6 systeem start niet op.

Sommige satelliet receivers (waaronder de M7 Sat 801 van Canal Digitaal) hebben als eigenschap dat als de kanalen nog niet zijn ingelezen (geheel nieuw uit de doos) er nog geen LNB spanning uitgestuurd wordt waardoor het R6 systeem niet opstart.

U heeft 2 mogelijkheden:

De receiver aansluiten en kanalen inlezen op een eventuele andere bestaande satelliet installatie en vervolgens aansluiten op de Travelvision R6.

Of

De receiver aan zetten, de eerste installatie van de receiver starten (Nederlandse taal, en SD of HD kiezen naar gelang uw abonnement)
Starten van de fastscan (de receiver ziet geen satelliet, en zal uiteraard geen kanalen inlezen, maar stuurt inmiddels wel LNB spanning uit)
Vervolgens ziet u de bedieningsmodule van de Travelvision R6 oplichten.
De Travelvision uitrichten op Astra 1 (&3)
Vervolgens na het uitrichten en de bedieningsmodule verwijderd te hebben nogmaals de eerste installatie starten van de receiver om de kanalen in te lezen.
Dit hoeft u overigens maar 1 keer te doen, hierna staat de receiver standaard ingelezen en stuurt hij altijd LNB spanning uit.

Firmware en Update vragen R6

Veranderingen vanaf Firmware 1.0.27 icm R6 Duo:

Naast verschillende verbeterde satellietfrequenties is er speciaal voor de R6 Duo gebruikers een 2e keuze gekomen voor ontvangst van de Astra 3 satelliet. Dit kan voor mensen die zich in het grensgebied van het ontvangstgebied (in bijvoorbeeld het zuiden van Spanje) bevinden een oplossing zijn om net wel ontvangst te hebben op Astra 3 met de Nederlandse HD zenders. Dit is natuurlijk geen zekerheid, want als u zich buiten de footprint bevindt heeft u uiteraard geen ontvangstmogelijkheid.

Naast de normale Astra 1 (& Astra 3) keuze heeft u nu ook Astra 3 (& Astra 1) mogelijkheid.
Wij adviseren u in een normale situatie altijd de Astra 1 (& Astra 3) te kiezen, en als u in het grensgebied bent de ander optie Astra 3 (& Astra 1) te proberen.
Simpelweg, als de Astra 1 (& Astra 3) optie geen beeld geeft dan de Astra 3 (& Astra 1 ) optie te gebruiken om te kijken of deze wel ontvangst geeft.

USB stick formatteren met Windows

Om een USB-stick te formatteren gaat u als volgt te werk:

Selecteer via de start knop Open Computer/Deze computer/Deze PC (afhankelijk van uw Windowsversie). In dit venster ziet u de aangesloten schijven.

Klik met de rechter muisknop op de USB-stick die u heeft aangesloten en gaat gebruiken.

Klik vervolgens op Formatteren.

Vervolgens wordt het venster geopend met als titel de stationsletter die aanduidt welke schijf er wordt geformatteerd .

 • Kies als bestandsindeling FAT of FAT 32 als de capaciteit van de stick groter is dan 2 GB.
 • Vink het selectievakje naast Snelformatteren aan
 • Druk op start.
Moeten de software update bestanden geopend worden voordat deze op een USB stick worden geplaatst?

Nee, u krijgt de gedownloade bestanden niet geopend met een computer.
U hoeft ze alleen te kopiëren (rechter muis knop kopiëren) en te plaatsen (rechter muis knop plakken) op een lege USB stick.

Waar kan ik zien wat mijn huidige software versie is?

Als u de bedieningsmodule in het systeem plaatst (in een volledig aangesloten systeem), start deze op en verschijnt de tekst Travelvision, en vervolgens de software versie 1.*.*

Algemene Vragen R6

Waar dient het 2e lampje op de power-inserter voor?

Het 2e lampje is als indicatie dat de Travelvision antenne gereed is voor het zoeken naar de satelliet.

Als u de bedieningmodule in het systeem heeft geplaatst en u schakelt de aangesloten receiver/TV in op een willekeurig tv kanaal, gaat het 2e groene lampje op de power- inserter branden.

Op dat moment licht ook de bedieningsmodule op en kunt u het systeem gebruiken om een satelliet te zoeken.

Het 2e lampje gaat weer uit als de satelliet is gevonden en nadat hij helemaal geoptimaliseerd/gericht is op de satelliet. Of als u de bedieningsmodule verwijderd uit het systeem.

Kan ik een receiver met HD recorder (dubbele tuner) aansluiten op een R6 Duo systeem

Ja, maar omdat de R6 Duo niet uitgevoerd kan worden met een twin LNB heeft u niet de voordelen van de dubbele tuner.

Doordat de receiver met de single duo LNB en 1 coax kabel is aangesloten is enkel de opname- en kijkcombinatie tussen alle kanalen op dezelfde transponder mogelijk.

Kan er een coax kabel langer dan de meegeleverde 15 meter gebruikt worden ?

Dit is mogelijk, het is getest met een totale coax lengte van 30 meter.

Echter hierbij zijn wel de volgende zaken van belang:

 1. De coax moet van goede kwaliteit zijn (geen dunne coax, anders treedt er teveel spanningsverlies op)
 2. Als u gebruik maakt van een externe buitenaansluiting op uw caravan, moet u de interne coax kabel in de caravan ook meerekenen. Mocht de interne coax in de caravan van mindere kwaliteit zijn (dunne kern), is dit een extra verlies.


Voor een juiste werking van het systeem, zijn er 2 belangrijke factoren.

 1. Stroom verlies: De antenne heeft voldoende stroom nodig om te werken/draaien, bij langere kabel treedt er stroom verlies op.
 2. Signaal kwaliteit: Een vuistregel is dat kabels langer dan 25/30 meter signaal verlies krijgen.
GPS locatie

Het vinden van de GPS locatie kan variëren in tijd.

Het opstarten van de GPS sensor duurt gemiddeld 20-40 seconde na het installeren van de bedieningsmodule.
Hierna zoekt de sensor de GPS coördinaten van uw locatie.
De GPS sensor zit in de rechterbovenhoek van de bedieningsmodule.

Om de GPS satellieten (snel) te vinden heeft de bedieningsmodule zo veel als mogelijk vrij zicht nodig.
Het schotelblad kan als het ware ook als belemmering tussen de satellieten en het bedieningsmodule staan. (bijvoorbeeld, ene kant Camper/Caravan andere kant het schotelblad).

Om eventueel de tijdsduur hiervan te verkorten kunt u het R6 systeem zo in het statief plaatsen dat de bedieningsmodule naar zo veel als mogelijk vrij zicht staat.

R6 80 cm, waarom geen Duo LNB?

De R6 80 is niet geschikt voor een Duo LNB Astra 1 & 3.


De Travel Vision R6 systemen zijn ontworpen voor regelmatig transport en gebruik in Europa. Zo zijn onze gebruikte schotelbladen niet van aluminium/staal maar van een hoogwaardig kunststof om geen deuken/beschadigingen te krijgen tijdens transport. Aangezien de R6 systemen bedoeld zijn om ook buiten de Benelux te gebruiken, hebben wij een andere oplossing als de standaard gebruikte antennes in Nederland. Zo heeft onze 65 cm antenne een aparte invalshoek die niet gelijk is aan de standaard verkochte 60-65 cm antennes in Nederland. Dit geeft icm met onze speciale duo LNB de mogelijkheid voor een goed duo ontvangst ook ver buiten de Benelux.

Onze 80 cm antenne heeft ook een andere invalshoek als de standaard verkochte 80 cm antennes en hiervoor is geen geschikte duo LNB beschikbaar voor Astra 1 en 3.

Over ons

Travelvision B.V. is producent van hoogwaardige satellietontvangstsystemen.

Wij zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van automatische volgschotels voor de binnenvaart en automatische schotelantennes voor de recreatiemarkt. 

lees meer

Neem contact op

Ir. Lelystraat 10 - 4251 LS Werkendam - The Netherlands

+31 183 505570

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Privacy Verklaring