Tips en gebruikersvragen Q7

Storingen met Q7 Systeem.

Het systeem doet niets.

Brandt de achtergrond verlichting van de MCM bedienings unit?

              

Zo nee,                    1. Controleer de voedingsspanning

                               2. Controleer de zekering

                               3. Controleer de 24 V aansluitkabel naar de antenne
                               4. Controleer de datakabel van MCM unit naar antenne

              

Zo ja,                      1. Controleer de datakabel van MCM unit naar antenna

                           
Raadpleeg uw dealer

Er wordt geen satelliet gevonden.
 • Controleer of er geen obstakels aanwezig zijn tussen het systeem en de satellieten op het zuiden.
 • U bevindt zich mogelijk buiten de footprint (uitzendgebied) van de gewenste satelliet. Zie Astra ontvangstgebieden
 • Controleer of u de laatste Travelvision Q7 softwareversie heeft. Zie Download firmware Q7 

 

 

Satelliet gevonden maar u heeft geen beeld:

 • Controleer de aansluitkabels tussen uw satelliet receiver en uw TV.
 • Zet de receiver en tv achtereen volgens uit en aan. Raadpleeg eventueel de handleiding van uw satelliettuner/TV.
 • Controleer de coaxkabels tussen de antenne en de receiver, met eventuele switchbox
Satelliet gevonden maar u heeft niet alle kanalen:
 • Controleer of uw abonnement/smartcard nog actief is.
 • Controleer of u de laatste firmware heeft in uw systeem
Het systeem heeft de satelliet gevonden maar staat uitgericht op een object?

Door weerkaatsing van het satellietsignaal is het mogelijk dat het systeem zich uitricht op een reflecterend vlak zoals bijv. de zijkant van een raam of gebouw.
Het satellietsignaal is voldoende voor ontvangst van de satelliet echter mogelijk te zwak om (sommige) TV zenders te bekijken.
Verplaatst de antenne en richt de antenne opnieuw uit, of indien mogelijk, zoek opnieuw en blokkeer het ontvangst tussen schotel en object.

Slecht ontvangst

De bron van slecht ontvangst-signaal kan verschillende oorzaken hebben. Onderstaand een aantal mogelijke oorzaken, gesorteerd op het meest voorkomend.

 • Obstakel (gebouw, maar ook een boom) tussen de satelliet en het systeem
 • Slechte verbinding van een connector 
 • Coax kabel beschadiging naar het systeem
 • Tuner/receiver defect (ook bekabeling tussen tv en receiver)
 • LNB defect

Tips:

Footprint: Bevindt u zich binnen het ontvangstgebied ? zie voor afbeeldingen: Astra 1 of Astra 3  

Het display geeft error code E: geen limiet

Het systeem kan zijn referentie posities niet vinden.
Reset het systeem d.m.v. Spanning uit en Spanning aan

Verschijnt het opnieuw, controleer of er obstakels tegen het mechanisme binnen in de antenne komen.
Blijft de melding, neem contact op met uw dealer.

Het display geeft error code E: geen Signaal

Het systeem meet geen signaal van de LNB. In dit geval kan de LNB defect zijn of één van de coaxkabels in het systeem maakt een slechte verbinding.

Het display geeft error code E: Communicatie fout

Er is geen communicatie tussen MCM unit en dôme. Controleer de bedrading tussen de MCM unit en de dôme.

Het display geeft error code E: Firmware niet gevonden

Firmware niet gevonden tijdens een update kan verschillende oorzaken hebben.


1. Heeft u de bestanden rechtstreeks op de stick gezet, of in een map?
    U dient alle bestanden rechtstreeks in de root van de stick te zetten, niet in een map.

2. Als u de files op de stick bekijkt ziet u dan bijvoorbeeld FIRMWARE.BIN of ziet u misschien FIRMWARE(2).BIN
    Bij het laatste voorbeeld heeft uw PC/Mac het bestand meerdere keren gedownload en plaats uw browser er automatisch een extensie achter.
    Verwijder de extensie zodat er echt FIRMWARE.BIN staat (dit geldt voor alle 3 de bestanden)

3. Problemen met de USB stick, formatteer uw usb stick en probeer opnieuw.

 

USB stick formatteren met Windows

Om een USB-stick te formatteren gaat u als volgt te werk: 

Selecteer via de start knop Open Computer/Deze computer/Deze PC (afhankelijk van uw Windowsversie). In dit venster ziet u de aangesloten schijven.

Klik met de rechter muisknop op de USB-stick die u heeft aangesloten en gaat gebruiken.

Klik vervolgens op Formatteren.

Vervolgens wordt het venster geopend met als titel de stationsletter die aanduidt welke schijf er wordt geformatteerd .

 • Kies als bestandsindeling FAT of FAT 32 als de capaciteit van de stick groter is dan 2 GB.
 • Vink het selectievakje naast Snelformatteren aan
 • Druk op start.
Het display geeft error code E: Geen tuner set

Er worden geen tunersettings gezien, herhaal de software update procedure of controleer de kabel en aansluitingen van de besturingseenheid

 

Het display geeft error code E: USB disk niet gevonden

Het systeem herkend de USB stick niet.

Mogelijke oplossing zou kunnen zijn om de USB stick te formatteren en opnieuw te proberen.


USB stick formatteren met Windows

Om een USB-stick te formatteren gaat u als volgt te werk: 

Selecteer via de start knop Open Computer/Deze computer/Deze PC (afhankelijk van uw Windowsversie). In dit venster ziet u de aangesloten schijven.

Klik met de rechter muisknop op de USB-stick die u heeft aangesloten en gaat gebruiken.

Klik vervolgens op Formatteren.

Vervolgens wordt het venster geopend met als titel de stationsletter die aanduidt welke schijf er wordt geformatteerd .

 • Kies als bestandsindeling FAT of FAT 32 als de capaciteit van de stick groter is dan 2 GB.
 • Vink het selectievakje naast Snelformatteren aan
 • Druk op start.

 

Het display geeft error code E: Geen tuner

De tunerprint binnenin de antenne wordt niet gezien door de motorprint, neem contact op met uw dealer.

Het display geeft error code E: Niet mogelijk DiSEqC actief

Het is niet mogelijk handmatig een andere satelliet te selecteren omdat auto DiSEqC ingeschakeld is via de hoofdtuner. Schakel desgewenst DiSEqC uit in het menu van de Travelvision (uw systeem schakelt dan niet meer automatisch tussen de satellieten).

Algemene Vragen Q7 systeem

Wordt de nieuwe satelliet provider Joyne ook ondersteund ?
Ja, sinds augustus 2017 is er software voor ondersteuning van deze provider. selecteer Eutelsat 9 in het display
Automatisch schakelen van de satelliet met DiSEqC

Wat is DiSEqC ?

DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control), uitgesproken als "Dai-sek" is een communicatieprotocol tussen een satellietontvanger en de TVA dakantenne. Afhankelijk van het gekozen kanaal van uw receiver (of TV met ingebouwde receiver) zoekt het systeem automatisch de gewenste satelliet.

Automatisch schakelen naar de satelliet met DiSEqC (alleen TVA systemen geleverd vanaf Maart 2016)

De TVA dakantenne is standaard geprogrammeerd voor automatisch uitrichten met DiSEqC. Indien u een Canal Digitaal /TV Vlaanderen zenderlijst geprogrammeerde receiver heeft, schakelt de schotelantenne automatisch naar de juiste satelliet behorend bij de door u gekozen TV zender. Op een TV zender die wordt uitgezonden via Astra 3 richt de antenne zich uit op Astra 3, bij een zender van Astra 1 op Astra 1 etc. Indien u deze functionaliteit niet wenselijk vindt en alleen handmatig via het bedienpaneel van de schotelantenne wilt schakelen kunt u de DiSEqC instellingen uitschakelen in het menu van uw aangesloten receiver (of TV met ingebouwde reciver).

Zie voor uitschakeling van DiSEqC de handleiding van uw receiver(of TV met ingebouwde receiver)

Kan ik een receiver met HD recorder (dubbele tuner) aansluiten op een Q7 systeem

Ja , echter de receiver dient aangesloten te worden op 2 coax kabels. ( of een electronische oplossing voor 2 signalen over 1 coax, vraag uw dealer)

Geen beeld met slechte weersomstandigheden:

Beelduitval of slecht signaal op alle zenders

Ontvangstapparatuur voor uw tv is gevoelig. Tussen satelliet, schotelantenne, kop, ontvanger en televisie kan er altijd iets verkeerd gaan. Bij CanalDigitaal heeft u van alle tv-providers volgens de Consumentenbond het minste last van storingen (Provider monitor onderzoek juni 2013), maar er kan natuurlijk altijd iets verkeerd gaan. Op deze pagina vind u meer informatie over eventuele oorzaken van storingen en bijbehorende oplossingen

Het weer
Het digitale tv-signaal wordt verstuurd door de lucht. Alles wat dit signaal in de weg kan staan (vooral onweer of heftige regen), kan daardoor in principe een storing veroorzaken in uw ontvangst. Heeft u dus plotseling geen of slecht beeld op alle zenders en regent of onweert het heel hard? Wacht dan heel even, als de bui is overgetrokken is de kans groot dat uw signaal weer beter wordt. Ook vanuit Hilversum en Luxemburg worden signalen verzonden, dus bekijk ook de buienradar voor die plaatsen als u vermoedt dat het weer uw signaal in de weg zit:

Als uw schotel goed is uitgericht, zou u bij normale buien geen last moeten hebben van signaalverlies. Heeft u bij ieder spatje regen last van beelduitval? Dan dient de schotel wellicht opnieuw uitgericht te worden.

Ook sneeuw zou ervoor kunnen zorgen dat uw signaal verstoord wordt. Door sneeuw die aan de schotel blijft plakken, kan het signaal niet meer goed doorgegeven worden naar de ontvanger. Heeft het dus gesneeuwd en heeft u vervolgens geen of slecht beeld? Maak dan uw schotelinstallatie sneeuwvrij en controleer het beeld nog eens.

bron : website Canal Digitaal

Storingen met Receiver/TV

Op uw TV heeft u de melding “Geen signaal:”

De melding heeft betrekking tot uw receiver of TV ingang.

Losse receiver gekoppeld aan uw TV:

 • Controleer of de juiste bron ingang heeft geselecteerd van uw TV. Druk op de TV afstandsbediening op Source en selecteer de receiver ingang (Waarschijnlijk HDMI)
 • Controleer de connectoren en coax kabel tussen receiver en controlebox

TV met ingebouwde receiver:

 • Controleer of de juiste bron ingang heeft geselecteerd van uw TV. Druk op de TV afstandsbediening op Source en selecteer de Satelliet ingang (Waarschijnlijk DVB-S)
 • Controleer de connectoren en coax kabel tussen receiver en controlebox
Hoe kan ik een nieuwe kanalen lijst inlezen in mijn receiver (of TV met ingebouwde receiver)?

Wij zijn fabrikant van de Travelvision antennes en leveren geen receivers, echter door de vele vragen en onduidelijkheden hebben wij een handleiding opgesteld.

De kanalenlijsten van CanalDigitaal en TV-Vlaanderen worden op dit moment op beide Astra 1 (19’2) en Astra 3 (23,5) satellieten uitgezonden. Sommige receivers kunnen de kanalenlijst echter enkel inlezen vanaf Astra 1 op 19’2 graden.
Wij adviseren daarom de kanalen in te lezen vanaf Astra 1 op 19’2 graden.

Voordat u de kanalen gaat inlezen:

1. Richt uw antenne uit op Astra 1 19’2 graden. Druk op het bedienpaneel Astra 19.
of
Indien u een TVA antenne met DiSEqC ondersteuning heeft, zet uw receiver op kanaal 14 (info kanaal) of 80 (BVN)
2. Volg de kanalen inleesprocedure van uw receiver.

Onderstaand een lijst met veel voorkomende merken en type receivers.

Aan de onderzijde van uw receiver vindt u meestal het type nummer van uw receiver op een sticker.

M7 SAT801:

 1. Druk op de knop ‘MENU’ op uw afstandsbediening
 2. Kies voor 'Installatie' druk op “OK”,
 3. Kies voor 'Zenderlijst opnieuw inladen druk op “OK”,
 4. Kies voor de HD-zenderlijst druk op “OK”,
 5. Kies voor Scan, druk op “OK”,

Philips/M7 DSR7121, DSR7141, DSR8121, DSR8141:

 1. Druk op de knop ‘MENU’ op uw afstandsbediening
 2. Kies voor 'Instellingen' druk op “OK”,
 3. Kies voor 'Satellietontvanger' druk op “OK”,
 4. Toets de pincode van de ontvanger in (standaard '0000' of '1234')
 5. Kies voor 'Uitgebreide instellingen' druk op “OK”,
 6. Kies voor 'Fabrieksinstellingen' druk op “OK”, Uw receiver start opnieuw op.
 7. Volg de installatie wizard en Kies “CanalDigitaal HD” voor CD abonnement of “TVV HD” voor TVV abonnement

Denson 1010

 1. Druk op de knop ‘MENU’ op uw afstandsbediening
 2. Kies voor “installatie” druk op “OK”,
 3. Kies voor “FastScan” druk op “OK”
 4. Selecteer bij Operator uw gewenste zenderlijst bijvoorbeeld “CanalDigitaal HD” voor CD abonnement of “TVV HD” voor TVV abonnement druk op “OK”
 5. Selecteer Search en druk op “OK”.
 6. Na het zender inlezen krijgt u een venster met Zoeken compleet druk op OK

Homecast

 1. Druk op de knop ‘MENU’ op uw afstandsbediening
 2. Selecteer onder “installatie”, “FastScan” en druk op “OK’.
 3. Voer het wachtwoord 0.0.0.0 in en druk op “OK’.
 4. Selecteer “CanalDigitaal HD” voor CD abonnement of “TVV HD” voor TVV abonnement in de middelste kolom.
 5. Selecteer “Scan starten”, en druk dan “OK” om het zoeken te starten.
 6. Druk na het zoeken op “Ja” om de veranderingen op te slaan
 7. Druk een aantal keer op “Exit” om het menu weer te verlaten.

M7 MZ-101:

 1. Druk op de knop ‘MENU’ op uw afstandsbediening
 2. Selecteer bij 'Instellingen' , “Zenderlijst inladen”,druk op “OK”,
 3. Selecteer “Zenders zoeken”, druk op “OK”,
 4. Selecteer “Ja” druk op “groene knop”,
 5. Druk op “exit” om het menu te verlaten

Xsarius I-Go2

 1. Druk op de knop ‘MENU’ op uw afstandsbediening
 2. Selecteer “systeem” druk op “OK”
 3. Selecteer “Fabrieksinstellingen” druk op “OK”
 4. De receiver start opnieuw op
 5. Selecteer uw taal -> Nederlands -> druk op “OK” of blauweknop
 6. Selecteer uw regio -> druk op “OK” of blauweknop
 7. Selecteer bij Installatie – CanalDigitaal HD voor CD abonnement of “TVV HD” voor TVV abonnement druk op “OK”of blauweknop
 8. Bevestigen druk op “OK”

Amiko

 1. Druk op de knop ‘MENU’ op uw afstandsbediening
 2. Kies voor Systeem druk op “OK”
 3. Kies voor Fabrieksinstellingen druk op “OK” evt ww standaard 1.2.3.4.
 4. Kies voor Fabrieksreset druk op “OK” Selecteer “Ja” en druk op “OK”
 5. Selecteer in het menu “ installatie” druk op “OK”
 6. Kies voor Fastscan druk op “OK” en Selecteer de volgende instellingen:
  Provider: Canal Digitaal voor CD abonnement of “TV-Vlaanderen ” voor TVV abonnement
  Searchtype: HD
  AutoDiseqc: AAN
  LCN: Aan
 7. Selecteer “start search” en druk op “OK’.

Coolstream

 1. Druk op de knop ‘MENU’ op uw afstandsbediening
 2. Selecteer “Kanalen zoeken/Software update”druk op “OK”
 3. Selecteer “Alle kanalen verwijderen?” ”druk op “OK” Selecteer “Ja” druk op “OK” bij “Weet U het Zeker”.
 4. Selecteer “ Kanalen Zoeken”druk op “OK”
 5. Selecteer “ Fastscan”druk op “OK" Provider: Canal Digitaal HD voor CD abonnement of “TV-Vlaanderen HD ” voor TVV abonnement
 6. Selecteer “Start Scan” druk op “OK”
 7. De kanalen worden ingelezen en geeft vervolgens de melding alle transponders gevonden.
 8. Druk een aantal keer op “Exit” om het menu weer te verlaten.

Topfield: SRP-2401CI

 1. Druk op de knop ‘MENU’ op uw afstandsbediening
 2. Selecteer 'Installatie' druk op “OK”
 3. Selecteer system recovery - fabrieksinstellingen
  (alle gegevens herstellen - > ja)
  (positie gegevens -> ja)
  all data reset – OK
 4. Selecteer bij “Taal”Nederlands, druk op “OK”
 5. Selecteer Fastscan -> Canal Digitaal HD voor CD abonnement of TVV HD voor TVV abonnement
 6. Selecteer “Zoeken Starten”,druk op “OK”
 7. Druk op “OK” bij “Zoeken voltooid”

Rebox 2210 HD

 1. Druk op de knop ‘MENU’ op uw afstandsbediening
 2. Selecteer “Hoofdmenu” druk op “OK”
 3. Selecteer “Installatie” druk op “OK”
 4. Selecteer “Service Search” druk op “OK” Selecteer de volgende instellingen:

Provider: Canal Digitaal voor CD abonnement of “TV-Vlaanderen ” voor TVV abonnement
HD
5. Selecteer “Zoeken starten” en druk op “OK’.
6. Druk op “OK” bij “Zoeken voltooid”

VU Plus

 1. Druk op de knop ‘MENU’ op uw afstandsbediening
 2. Selecteer “Instellingen” druk op “OK”
 3. Selecteer “kanalen zoeken” druk op “OK”
 4. Selecteer “Fast scan” druk op “OK”

Selecteer de volgende instellingen:
Tuner: ****
Provider: Canal Digitaal voor CD abonnement of “TV-Vlaanderen ” voor TVV abonnement
HD Lijst: Ja
Gebruik Fastscan zendervolgorde: Ja
Gebruik Fastscan Kanaalnamen: Ja
Activeer Auto Fastscan: Ja

 1. Druk op “OK’ om het zoeken te starten.
 2. Druk nadat de zenders gevonden zijn,meerdere keren op “Exit” om uit het menu te gaan.

Overige merken

 1. Voer een Fastscan, voor CanalDigitaal HD voor CD abonnement of “TVV HD” voor TVV abonnement, heeft u dan nog niet alle zenders ga dan naar methode 2 of 3
 2. Indien mogelijk, verwijder eerst alle kanalen en voer daarna een FastScan uit, Kies dan altijd Canal Digitaal HD of TV Vlaanderen HD als zoekmethode.
 3. Wanneer u de zenders niet kun verwijderen, zet dan het apparaat terug in fabrieks instellingen, volg de installatiewizzard en voer daarna een FastScan uit, Kies dan altijd Canal Digitaal HD of TV Vlaanderen HD als zoekmethode.
Satelliet gevonden maar u heeft niet alle kanalen:
 • Controleer of uw abonnement/smartcard nog actief is.
 • Controleer of u de laatste firmware heeft in uw systeem.
Satelliet gevonden maar u heeft geen beeld:
 1. Controleer de coaxkabels tussen de antenne en uw satelliet receiver en/of switchbox.
 2. Controleer de aansluitkabels tussen uw satelliet receiver en uw TV.
 3. Zet de receiver en tv achtereen volgens uit en aan.
 4. Raadpleeg de handleiding van uw satellietreceiver/TV.

Firmware en Update

Ik krijg de update bestanden niet geopend met mijn computer?

U krijgt de bestanden niet geopend met uw PC.
U hoeft ze enkel te kopiëren (rechter muis knop kopiëren) en te plaatsen (rechter muis knop plakken) op een lege USB stick. Vanwege op uw PC geïnstalleerde anti-virus programma’s zou het ook kunnen zijn dat u dit niet rechtstreeks vanuit uw email programma kunt doen. In dit geval kunt u een tussenstap maken, door de bestanden eerst op bijvoorbeeld het bureaublad te plaatsen, en vervolgens te kopiëren naar de USB stick.

Hoe kan ik zien welke versie firmware in het systeem zit?

Dit kunt u zien in het menu van de MCM bedieningsunit.

Druk ca. 2 seconde op enter om in het menu te komen
Selecteer met pijltoets: Info en druk op enter
Selecter met pijltoets :software versie en druk op enter.

U krijgt vervolgens te zien de software versie ODU (antenne) en MCM (bedienpaneel)

Druk op esc om terug te keren

Ik krijg de update bestanden niet in mijn Q7 Systeem

1. Heeft u de bestanden rechtstreeks op de stick gezet, of in een map?
U dient alle bestanden rechtstreeks in de root van de stick te zetten, niet in een map.

2. Als u de files op de stick bekijkt ziet u dan bijvoorbeeld FIRMWARE.BIN of ziet u misschien FIRMWARE(2).BIN
Bij het laatste voorbeeld heeft uw PC/Mac het bestand meerdere keren gedownload en plaats uw browser er automatisch een extensie (2) achter.
Verwijder de extensie zodat er echt FIRMWARE.BIN staat (dit geldt voor alle bestanden)

3. Problemen met de USB stick, formatteer uw usb stick en probeer opnieuw.

USB stick formatteren met Windows

Om een USB-stick te formatteren gaat u als volgt te werk:

Selecteer via de start knop Open Computer/Deze computer/Deze PC (afhankelijk van uw Windowsversie). In dit venster ziet u de aangesloten schijven.

Klik met de rechter muisknop op de USB-stick die u heeft aangesloten en gaat gebruiken.

Klik vervolgens op Formatteren.

Vervolgens wordt het venster geopend met als titel de stationsletter die aanduidt welke schijf er wordt geformatteerd .

 • Kies als bestandsindeling FAT of FAT 32 als de capaciteit van de stick groter is dan 2 GB.
 • Vink het selectievakje naast Snelformatteren aan
 • Druk op start.

Over ons

Travelvision B.V. is producent van hoogwaardige satellietontvangstsystemen.

Wij zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van automatische volgschotels voor de binnenvaart en automatische schotelantennes voor de recreatiemarkt. 

lees meer

Neem contact op

Ir. Lelystraat 10 - 4251 LS Werkendam - The Netherlands

+31 183 505570

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Privacy Verklaring